top of page

Anna Flotats Pozo

o Màster en Sexologia Clínica i Teràpia de Parelles

o Màster en Biologia de la Reproducció i Tècniques de Reproducció Humana Assistida
 

o Tesina i DEA (Programa de Doctorat de Medicina i Sanitat Animal. Departament Reproducció Animal)

 

o Llicenciatura en Veterinària

foto_icd_Anna.jpeg
bg_yellow2_edited.png
PROJECTE D’EDUCACIÓ AFECTIVA-SEXUAL
1678266391083 (1).jpg
Objectiu

Aquest projecte està orientat a potenciar l’educació afectiva-sexual als centres educatius, adaptant-se a les necessitats i peculiaritats de cada centre (E. Infantil, E. Primària, ESO i Batxillerat). L’objectiu és trencar tabús, que la sexualitat deixi de ser un tema incòmode i/o problemàtic per a les famílies.

 

Estem convençudes que realitzar una formació afectiva-sexual des d’edats primerenques pot ser molt beneficiós pels nostres menors. Per aquest motiu, el programa consta de sessions d’educació afectiva-sexual individualitzades per als diferents grups classe, juntament amb unes conferències per a les famílies. La finalitat és que aquesta àrea educativa esdevingui un punt més d’unió familiar, així com un nou enllaç entre el centre educatiu i les famílies.

Catalunya Espanya

 El programa lectiu consta de tres mòduls (M1, M2 i M3). Per a cada mòdul es realitza un mínim d’una sessió d’una hora per a cada grup classe en els cursos I3, I4, I5, 1er, 2on, 3er i 4rt, així com una sessió d'una hora i mitja per als cursos de 5è i 6è. Les sessions de 1r d'ESO, 2n d'ESO, 3r d'ESO, 4t d'ESO i ambdós cursos de batxillerat poden oscil·lar entre una hora i mitja i tres hores segons convingui.

 

Les sessions es duen a terme dins de les hores lectives, realitzant activitats adaptades a cada franja d’edat: realització d’experiments, explicació de contes o històries reals, debats, visualització de vídeos, realització de representacions teatralitzades (Role Plays), jocs variats per a entendre conceptes complicats relacionats amb el funcionament del nostre cervell, jocs de taula específics per a tractar la prevenció de l’assetjament/abús sexual o la diversitat sexual i de gènere etc.

1678266391026 (1).jpg
ÚLTIMES NOVETATS - RECOMANACIONS
Contact
bottom of page